Een veilig en respectvol sportklimaat

 

Het spelplezier en het gevoel van veiligheid vergroten. Daar draait het om binnen dit thema. Gerichte aandacht voor sportiviteit en respect draagt hieraan bij. Binnen het verenigingsleven kunnen jongeren zich ontplooien, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze omgaan met waarden en normen en verantwoordelijkheden. Redenen genoeg om hier Scholder an Scholder aandacht aan te besteden. 

 

undefined

 

Denk hierbij aan:

  • het gezamenlijk organiseren van cursussen voor trainers;
  • kennis uitwisselen om de kwaliteit en veiligheid van de sportaccommodatie te optimaliseren;
  • elkaar tips geven over het nemen van maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag.

 

Bekijk praktijkvoorbeelden en inspirators die werken aan een Veilig en respectvol sportklimaat.

 

undefinedundefined  

Succes bereik je alleen met een gestructureerde aanpak