Over Scholder an Scholder

 

 

Een duurzaam, vitaal en aantrekkelijk sportlandschap: dat willen we bereiken met Scholder an Scholder. We sluiten de handen ineen om bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust te maken van de rol van sport en clubs in óns leefgebied: de Achterhoek. Met zijn allen, Scholder an Scholder.

 

undefined


 Wie zijn we? 

Scholder an Scholder is een samenwerkingsverband dat bestaat uit partners met allen ditzelfde doel. Bestuurders, leden en alle betrokkenen van voetbal– en sportverenigingen uit de Achterhoek zijn, bewust of onbewust, partner. Namelijk bij elke stap die zij zetten om dichterbij dit doel te komen.

 

Provincie Gelderland, de 8 gemeenten van de Regio Achterhoek, de Graafschap en de KNVB hebben besloten te fungeren als draagvlak. Het initiatief ligt uiteindelijk bij de verenigingen zelf. Want alleen door samen te werken met verenigingen die écht willen, kan de energie van de club voor duurzame resultaten zorgen.

 

Samen actief op zoek gaan naar kansen. Als partners kunnen we ons doel bereiken, als we maar Scholder an Scholder staan.


Waarom bestaan we? 

De omgeving waarin sportverenigingen bestaan, is aan het veranderen. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Dit heeft samenhangende oorzaken: de opkomst van een nieuwe generatie en individualisering, maar ook de krimp in de Achterhoek. Op den duur heeft dit consequenties voor ledenaantallen, de diversiteit van het ledenbestand en de voorzieningen van de verenigingen. Om het voortbestaan van sportverenigingen te garanderen, bouwen we met Scholder an Scholder aan een netwerk van verenigingen die sterk in hun schoenen staan, elkaar versterken en inspireren. Daarom dus.

 

Voetbal is de grootste en meest aansprekende sport in de Achterhoek. De kracht van voetbalverenigingen vervult een voortrekkersrol voor alle andere sportverenigingen. Zo kan een blijvende bijdrage geleverd worden aan de sportparticipatie en de leefbaarheid in de Achterhoek.


Waar zetten we op in?

Verbinden, elkaar inspireren, ondersteunen en actie ondernemen. Van elkaar kunnen we leren. Door ons open te stellen voor nieuwe doelgroepen, nieuwe samenwerkingsverbanden en deel te nemen aan themabijeenkomsten. Dit alles, door ons vast te houden aan drie thema’s:

 

 

Scholder an Scholder.

Succes bereik je alleen met een gestructureerde aanpak